Generalforsamling 2015 - Grundejerforeningen Sandager

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2015 - link til referat nederst på siden

Sandager Grundejerforening

Generalforsamling søndag d. 28-6-2015 kl. 10, Brevdueforeningen, Sauntevej.
Obs det nye mødested!

Dagsorden:
1)   Valg af dirigent
2)   Beretning fra bestyrelsen om Grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra Badebroudvalget

Bestyrelsens beretning
Grundejerforeningen har  195 medlemmer.  Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling og derudover korresponderet via e-mail. Året har været fredeligt og bestyrelsesarbejdet har koncentreret sig om vejenes vedligeholdelse. Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på løbende vedligeholdelse af vejene over en længere årrække, så en langsigtet plan kan etableres. Bestyrelsen vil fremlægge planen, der omfatter de næste 15 år til generalforsamlingen m.h. på diskussion og godkendelse af planen og vedtagelse af igangsættelse af første fase (0-5 år). Planen kan læses på foreningens hjemmeside (www.sandagergrundejerforening.dk). 
Vinteren har jo været meget mild, så der har kun været behov for løbende udbedring af diverse skader inkl. rotteskader på Tycho Jessens Vej.
Vedrørende vejenes rabatter, udhængende grene mv. har bestyrelsen besigtiget hele vores område og på den baggrund skrevet mail med fotos til diverse medlemmer og bedt dem foretage det fornødne, hvilket langt de fleste har gjort. Bestyrelsen har lagt ‘Privatvejsloven’ ind på vores hjemmeside, så vores medlemmer selv kan orientere sig om kravene, hvis de føler behov for det.
                     
Badebroudvalgets beretning 
Ellekildehage Badebrolaug har 136 medlemmer, 3 færre end sidste år. Vi har nu haft badebroen i10 år. I det forløbne år har vi nydt badebroens og badelivets glæder og med glæde set, hvor mange der bruger badebroen. Vores aftale med NBC Marine A/S, hvor firmaet optager hele badebroen og opbevarer den efter sæsonen og igen opsætter den i foråret, fungerer fint. Økonomien for badebroen er for tiden stabil. Vi foreslår, at kontingentet fortsat er 300 kr. årligt. I øvrigt henvises til badebrolaugets hjemmeside: www.ellekildehagebadebro.dk
 
3)   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4)   Forslag til ændringer af foreningens vedtægter
5)   Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent
                       
 
                      A) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender det langsigtede forslag til vejenes vedligeholdelse og at hvert projekt i planen skal godkendes af generalforsamlingen og kommende generalforsamlinger, før de bliver realiserede (se projektet på foreningens hjemmeside  (
www.sandagergrundejerforening.dk
))
 
                      B) Bestyrelsen foreslår, at første projekt af vedligeholselsesplanen (0-5 år, Uranusvej og stierne) vedtages af generalforsamlingen og derefter realiseres af bestyrelsen i den kommende tid (se projektet på foreningens hjemmeside  (
www.sandagergrundejerforening.dk
)
 
C) Bestyrelsen forslår uændret kontingent på 600 kr.
6)   Forslag fra medlemmerne til bestyrelsen
7)   Valg af medlemmer til bestyrelsen, 3 ønsker at udtræde af bestyrelsen (Annette Jægerslund, Mogens Grønvald Larsen og Per Plesner Jacobsen), så der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer.
8)   Valg af suppleanter til bestyrelsen (Mogens Føns, Kaj Thomsen, begge er villige til genvalg)
9)   Valg af statsautoriseret revisor/registreret revisor
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
11)   Evt.
 
 
 
Har du spørgsmål? Kontakt formanden her.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu